Đóng X
EamGroup Hỗ Trợ Sản Phẩm
eamgroup

SẢN PHẨM VỀ MÀN HÌNH HMI

eamgroup
Panasonic- HMI -GT03T-E - 3,5 inch - IP 67 - Màn hình màu - Hỗ trợ giao tiếp RS232 / RS422 / RS485
Panasonic
Liên Hệ Để Báo Giá
eamgroup
Panasonic- HMI -GT03M-E - 3,5 inch - IP 67 - Màn hình trắng đen - Hỗ trợ giao tiếp RS232 / RS422 / RS485
Panasonic
Liên Hệ Để Báo Giá
eamgroup
Panasonic- HMI -GT32T-E - 5,7 inch - IP 67 - Màn hình màu - Hỗ trợ giao tiếp RS232 / RS422 / RS485
Panasonic
Liên Hệ Để Báo Giá
eamgroup
Panasonic- HMI -GT32M-E - 5,7 inch - IP 67 - Màn hình trắng đen - Hỗ trợ giao tiếp RS232 / RS422 / RS485
Panasonic
Liên Hệ Để Báo Giá
eamgroup
Rockwell HMI - Dòng PanelView 5500 Terminals - 9 inch - 2715-T9WD - Touch Screen - Giao tiếp Ethernet
Rockwell
Liên Hệ Để Báo Giá
eamgroup
Rockwell HMI - Dòng PanelView Plus 7 Standard - 10 inch - 2711P-T10C21D8S - Touch Screen - Giao tiếp Ethernet và USB
Rockwell
Liên Hệ Để Báo Giá
eamgroup
Rockwell HMI - Dòng PanelView Plus 6 Compact - 10 inch - 2711PC-T10C4D8 - Touch Screen TFT - Giao tiếp Ethernet và RS232
Rockwell
Liên Hệ Để Báo Giá
eamgroup
Rockwell HMI - Dòng PanelView Plus 6 Compact - 5.7 inch - 2711PC-T6C20D8 - Touch Screen TFT - Giao tiếp Ethernet và RS232
Rockwell
Liên Hệ Để Báo Giá
eamgroup
Rockwell HMI - Dòng PanelView 800 - 10 inch - 2711R-T10T - Touch Screen TFT - Giao tiếp Serial và Ethernet
Rockwell
Liên Hệ Để Báo Giá
eamgroup
Rockwell HMI - Dòng PanelView 800 - 7 inch - 2711R-T7T - Touch Screen TFT - Giao tiếp Serial và Ethernet
Rockwell
Liên Hệ Để Báo Giá
eamgroup
Rockwell HMI - Dòng PanelView 800 - 4.3 inch - 2711R-T4T - Touch Screen TFT - Giao tiếp Serial và Ethernet
Rockwell
Liên Hệ Để Báo Giá
eamgroup
Schneider HMI - Dòng Magelis STU- Màn hình màu cảm ứng 5.7 inch, 3.5 inch
Schneider
Liên Hệ Để Báo Giá
eamgroup
Schneider HMI - Dòng Magelis GTO - LCD TFT màu backlit - 12.1 inch
Schneider
Liên Hệ Để Báo Giá
eamgroup
Schneider HMI - Dòng Magelis GTO - LCD TFT màu backlit - 10.4 inch
Schneider
Liên Hệ Để Báo Giá
eamgroup
Schneider HMI - Dòng Magelis GTO - LCD TFT màu backlit - 7.5 inch
Schneider
Liên Hệ Để Báo Giá
eamgroup
Schneider HMI - Dòng Magelis GTO - LCD TFT màu backlit - 7 inch
Schneider
Liên Hệ Để Báo Giá
eamgroup
Schneider HMI - Dòng Magelis GTO - LCD TFT màu backlit - 5.7 inch
Schneider
Liên Hệ Để Báo Giá
CÔNG TY TNHH EAMGROUP Solution For Automatic and Green System ☎: (028) 6650 3348 📱: 0978 731 554 ✉: hotro@eamgroup.vn MST: 0315018593 Technical Office 1: 562B Bui Dinh Tuy, W.12, Binh Thanh District, HCMC Address: 160/12/8 Bui Dinh Tuy, W.12, Binh Thanh District, HCMC
EAMGROUP với Cộng Đồng
Google +
Yêu cầu
Siemens Mitsubishi AB-Rockwell Omron Panasonic Schneider Delta ABB