ĐĂNG KÝ NHANH
Mời bạn nhập thông tin, EAM7 sẽ tiếp nhận và chuyển tới nhân viên phụ trách tư vấn bạn nhanh nhất có thể.
Yêu cầu dịch vụ

4 GÓI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÒA NHÀ

Chuyên biệt với nhiều tòa nhà hạng A, B, C

BUILDING C

Thích hợp cho tòa nhà hạng C Tối đa 1 kỹ thuật TS trực tại chỗ Kỹ thuật trực từ 9H đến 16H, thứ 2 đến thứ 7 Bảo dưỡng - Sửa chữa cơ bản Hỗ trợ sự cố khẩn cấp ngoài giờ Hỗ trợ công việc gia đình 24H/Tháng Được cung cấp ứng dụng EAM7 Chi phí trả trước mỗi tháng Áp dụng hạn mục thông thường
Chi tiết

BUILDING B

Thích hợp cho tòa nhà hạng B Tối đa 2 kỹ thuật TS trực tại chỗ Kỹ thuật trực từ 8H đến 22H, thứ 2 đến thứ 7 Bảo dưỡng - Sửa chữa cơ bản Hỗ trợ sự cố khẩn cấp ngoài giờ Hỗ trợ công việc gia đình 48H/Tháng Được cung cấp ứng dụng EAM7 Chi phí trả sau mỗi tháng Áp dụng hạng mục thông thường Bao gồm ngày hỗ trợ đặc biệt Mở rộng hạng mục đặc biệt gồm: PCCC
Chi tiết

BUILDING A

Thích hợp cho tòa nhà hạng A (Kinh phí thấp) Tối đa 3 kỹ thuật TS trực tại chỗ Kỹ thuật trực 24/7 Bảo dưỡng - Sửa chữa cơ bản Hỗ trợ sự cố khẩn cấp ngoài giờ Hỗ trợ công việc gia đình 60H/Tháng Được cung cấp ứng dụng EAM7 Chi phí trả sau mỗi tháng Áp dụng hạng mục thông thường Bao gồm ngày hỗ trợ đặc biệt Mở rộng hạng mục đặc biệt gồm: PCCC, Xử lý nước thải
Chi tiết

BUILDING A+

Thích hợp cho tòa nhà hạng A Tối đa 6 kỹ thuật TS trực tại chỗ Kỹ thuật trực 24/7 Bảo dưỡng cơ bản, sửa chữa cơ bản, sửa chữa cấp trung Hỗ trợ sự cố khẩn cấp ngoài giờ Hỗ trợ công việc gia đình 100H/Tháng Được cung cấp ứng dụng EAM7 Chi phí trả sau mỗi tháng Áp dụng hạng mục thông thường Bao gồm ngày hỗ trợ đặc biệt Mở rộng hạng mục đặc biệt gồm: PCCC, Xử lý nước thải
Chi tiết

THÔNG TIN CHI TIẾT CHO TỪNG GÓI DỊCH VỤ

Thời gian kỹ thuật trực tại vị trí khách hàng
Thời gian kỹ thuật trực tại vị trí khách hàng: Thời gian kỹ thuật có mặt và trực sự cố tại vị trí của khách hàng theo khung thời gian 24H/ngày.
Thời gian trực trong tuần tại vị trí khách hàng
Thời gian trực trong tuần tại vị trí khách hàng: Thời gian trực trong tuần là gồm: Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật.
Hỗ trợ sự cố mang tính hệ thống khẩn cấp ngoài khung giờ trực
Hỗ trợ sự cố mang tính hệ thồng khẩn cấp ngoài khung giờ trực: Chỉ xử lý các sự cố mang tính hệ thống và khẩn cấp.
Ngày hỗ trợ đặt biệt
Ngày hỗ trợ đặt biệt: Là ngày nghĩ lễ, tết được quy định bởi Nhà Nước
Quỹ thời gian công việc gia đình
Qũy thời gian công việc gia đình: EAMGROUP còn hỗ trợ miễn phí Quý khách hàng những công việc nhỏ liên quan đễn kỹ thuật của gia đình hay công ty (Bắn tắc kê, treo khung tranh ảnh lớn, thay bóng đèn, chỉnh sửa cửa.…).
Thời gian cung cấp gói dịch vụ kỹ thuật
Thời gian cung cấp gói dịch vụ kỹ thuật: Thời gian tối thiểu cho gói dịch vụ tối thiểu
Hình thức thanh toán
Hình thức thanh toán: Mốc thời gian thực hiện nghĩa vụ thanh toán
Kỹ thuật có chuyên môn bảo dưỡng
Kỹ thuật có chuyên môn bảo dưỡng: Là kỹ thuật chỉ có chuyên môn bảo dưỡng các loại máy ở mức cơ bản. Với công suất nhỏ hơn 1KW.
Kỹ thuật có chuyên môn sửa chữa cơ bản
Kỹ thuật có chuyên môn sửa chữa cơ bản: Là kỹ thuật có trình độ đấu nối sửa chữa điện ở mức cơ bản và đơn giản. Với công suất nhỏ hơn 1KW
Kỹ thuật có chuyên môn sửa chữa cấp trung
Kỹ thuật có chuyên môn sửa chữa cấp trung: Kỹ thuật có khả sửa chữa các máy móc có công suất dưới 5KW và các lỗi không bao gồm lỗi board mạch. Với những gói nào có +, thì gói dịch vụ đó có thể bổ sung thêm trình độ kỹ thuật sửa chữa cấp trung.
Kỹ thuật có khả năng sửa chữa cấp cao
Kỹ thuật có khả năng sửa chữa cấp cao: Sữa chữa tất cả các lỗi liên quan đến hệ thống. Với những gói nào có +, thì gói dịch vụ đó có thể bổ sung thêm trình độ kỹ thuật sửa chữa cấp cao.
Số lượng kỹ thuật tối đa
Số lượng kỹ thuật tối đa: Là số lượng kỹ thuật tối đa mà EAMGROUP cung cấp cho khách hàng khi tham gia gói dịch vụ
Tính năng trên EAM7
Tính năng trên EAM7: Số tính năng của EAM7 mà EAMGROUP cung cấp cho khách hàng.
Danh sách hạng mục đặc thù
Danh sách hạng mục đặc thù: Là các hạng mục chỉ áp dụng khi đăng ký gói dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ
Danh sách hạng mục thông thường
Danh sách hạng mục cơ bản: Là các hạng mục kỹ thuật khách hàng sẽ được cung cấp khi tham gia gói dịch vụ của EAMGROUP.
BUILDING C Từ 9H đến 16H Thứ 2 đến Thứ bảy 24H/Tháng 12 Tháng Trước mỗi tháng 1 12/18 Chức năng
BUILDING B Từ 8H đến 22H Thứ 2 đến Thứ bảy 48H/Tháng 12 Tháng Sau mỗi tháng 2 12/18 Chức năng PCCC
Điện lạnh Điện nhẹ - Tủ điện Xây dựng cơ bản Đường ống nước Máy phát điện Hệ thống bơm Hạ tầng mạng - IT Hệ thống Camera
Đăng Ký Đăng Ký
Thời gian kỹ thuật trực tại vị trí khách hàng
Thời gian kỹ thuật trực tại vị trí khách hàng: Thời gian kỹ thuật có mặt và trực sự cố tại vị trí của khách hàng theo khung thời gian 24H/ngày.
Thời gian trực trong tuần tại vị trí khách hàng
Thời gian trực trong tuần tại vị trí khách hàng: Thời gian trực trong tuần là gồm: Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật.
Hỗ trợ sự cố mang tính hệ thống khẩn cấp ngoài khung giờ trực
Hỗ trợ sự cố mang tính hệ thồng khẩn cấp ngoài khung giờ trực: Chỉ xử lý các sự cố mang tính hệ thống và khẩn cấp.
Ngày hỗ trợ đặt biệt
Ngày hỗ trợ đặt biệt: Là ngày nghĩ lễ, tết được quy định bởi Nhà Nước
Quỹ thời gian công việc gia đình
Qũy thời gian công việc gia đình: EAMGROUP còn hỗ trợ miễn phí Quý khách hàng những công việc nhỏ liên quan đễn kỹ thuật của gia đình hay công ty (Bắn tắc kê, treo khung tranh ảnh lớn, thay bóng đèn, chỉnh sửa cửa.…).
Thời gian cung cấp gói dịch vụ kỹ thuật
Thời gian cung cấp gói dịch vụ kỹ thuật: Thời gian tối thiểu cho gói dịch vụ tối thiểu
Hình thức thanh toán
Hình thức thanh toán: Mốc thời gian thực hiện nghĩa vụ thanh toán
Kỹ thuật có chuyên môn bảo dưỡng
Kỹ thuật có chuyên môn bảo dưỡng: Là kỹ thuật chỉ có chuyên môn bảo dưỡng các loại máy ở mức cơ bản. Với công suất nhỏ hơn 1KW.
Kỹ thuật có chuyên môn sửa chữa cơ bản
Kỹ thuật có chuyên môn sửa chữa cơ bản: Là kỹ thuật có trình độ đấu nối sửa chữa điện ở mức cơ bản và đơn giản. Với công suất nhỏ hơn 1KW
Kỹ thuật có chuyên môn sửa chữa cấp trung
Kỹ thuật có chuyên môn sửa chữa cấp trung: Kỹ thuật có khả sửa chữa các máy móc có công suất dưới 5KW và các lỗi không bao gồm lỗi board mạch. Với những gói nào có +, thì gói dịch vụ đó có thể bổ sung thêm trình độ kỹ thuật sửa chữa cấp trung.
Kỹ thuật có khả năng sửa chữa cấp cao
Kỹ thuật có khả năng sửa chữa cấp cao: Sữa chữa tất cả các lỗi liên quan đến hệ thống. Với những gói nào có +, thì gói dịch vụ đó có thể bổ sung thêm trình độ kỹ thuật sửa chữa cấp cao.
Số lượng kỹ thuật tối đa
Số lượng kỹ thuật tối đa: Là số lượng kỹ thuật tối đa mà EAMGROUP cung cấp cho khách hàng khi tham gia gói dịch vụ
Tính năng trên EAM7
Tính năng trên EAM7: Số tính năng của EAM7 mà EAMGROUP cung cấp cho khách hàng.
Danh sách hạng mục đặc thù
Danh sách hạng mục đặc thù: Là các hạng mục chỉ áp dụng khi đăng ký gói dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ
Danh sách hạng mục thông thường
Danh sách hạng mục cơ bản: Là các hạng mục kỹ thuật khách hàng sẽ được cung cấp khi tham gia gói dịch vụ của EAMGROUP.
BUILDING A 24H Mỗi ngày Thứ 2 đến Chủ Nhật 60H/Tháng 12 Tháng Sau mỗi tháng 3 18/18 Chức năng Xử lý nước thảiPCCC
BUILDING A+ 24H Mỗi ngày Thứ 2 đến Chủ Nhật 100H/Tháng 12 Tháng Sau mỗi tháng 6 18/18 Chức năng Xử lý nước thảiPCCC
Điện lạnh Điện nhẹ - Tủ điện Xây dựng cơ bản Đường ống nước Máy phát điện Hệ thống bơm Hạ tầng mạng - IT Hệ thống Camera
Đăng Ký Đăng Ký
Điện lạnh Điện nhẹ - Tủ điện Xây dựng cơ bản Đường ống nước Máy phát điện Hệ thống bơm Hạ tầng mạng - IT Hệ thống Camera
Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký

ƯU ĐÃI KHI THANH TOÁN TRƯỚC

1Tiết kiệm 2.25 % /Tổng thanh toán, khi thanh toán trước 3 tháng 2Tiết kiệm 3.48 %/Tổng thanh toán, khi thanh toán trước 6 tháng
Eamgroup
3Tiết kiệm 4.8 %/Tổng thanh toán, khi thanh toán trước 12 tháng 4Tặng 1 tháng dịch vụ kỹ thuật, khi thanh toán trước 12 tháng. Chỉ áp dụng cho gói Building C, Building B.
CÔNG TY TNHH EAMGROUP Solution For Automatic and Green System (028) 6650 3348 0978 731 554 hotro@eamgroup.vn Mã số thuế: 0315018593 Address: 160/12/8 Bui Dinh Tuy, W.12, Binh Thanh District, HCMC Technical Office 1: 562B Bui Dinh Tuy, W.12, Binh Thanh District, HCMC
EAMGROUPVN
Yêu cầu
Siemens Mitsubishi AB-Rockwell Omron Panasonic Schneider Delta ABB