Đóng X
EamGroup Hỗ Trợ Sản Phẩm
eamgroup

SẢN PHẨM VỀ BIẾN TẦN CÔNG NGHIỆP

eamgroup
Schneider Biến Tần - Dòng ATV61 - Tải (0.75 - 630Kw) - Điện Áp Đầu Vào 3 pha 380 - 480 VAC
Schneider
Liên Hệ Để Báo Giá
eamgroup
Schneider Biến Tần - Dòng ATV61 - Tải ( 0.37 -5.5 Kw) - Điện Áp Đầu Vào 1 pha 200- 240 VAC
Schneider
Liên Hệ Để Báo Giá
eamgroup
Omron Biến Tần - Dòng 3G3MX2-V1 - Tải ( 0.75 - 18.5 Kw) - Điện Áp Đầu Vào 3 pha 380 - 400 VAC
Omron
Liên Hệ Để Báo Giá
eamgroup
Omron Biến Tần - Dòng 3G3MX2-V1 - Tải ( 0.2 - 3 Kw) - Điện Áp Đầu Vào 1 pha 200 - 240 VAC
Omron
Liên Hệ Để Báo Giá
eamgroup
Omron Biến Tần - Dòng RX-Series V1 Type - Tải ( 0.75 - 75 Kw) - Điện Áp Đầu Vào 3 pha 200 - 240 VAC
Omron
Liên Hệ Để Báo Giá
eamgroup
Omron Biến Tần - Dòng RX-Series V1 Type - Tải ( 0.75 - 160 Kw) - Điện Áp Đầu Vào 3 pha 380 - 480 VAC
Omron
Liên Hệ Để Báo Giá
eamgroup
Mitshubishi Biến Tần - Dòng FR - A800 - Tải ( 0.4 - 500 Kw ) - Điện Áp Đầu Vào 3 Pha 400 VAC
Mitshubishi
Liên Hệ Để Báo Giá
eamgroup
Mitshubishi Biến Tần - Dòng FR - A800 - Tải ( 0.4 - 90 Kw ) - Điện Áp Đầu Vào 3 Pha 220 VAC
Mitshubishi
Liên Hệ Để Báo Giá
eamgroup
Schneider Biến Tần - Dòng Altivar ATV340 - Tải ( 0.75 - 90 Kw ) - Điện Áp Đầu Vào 3 Pha 380 - 480 VAC
Schneider
Liên Hệ Để Báo Giá
eamgroup
Schneider Biến Tần - Dòng Altivar ATV320 - Tải ( 0.37 - 4 Kw ) - Điện Áp Đầu Vào 3 Pha 380 - 500 VAC
Schneider
Liên Hệ Để Báo Giá
eamgroup
Schneider Biến Tần - Dòng Altivar 12 - Tải ( 0.18 - 2.2 Kw ) - Điện Áp Đầu Vào 1 Pha 220 VAC
Schneider
Liên Hệ Để Báo Giá
CÔNG TY TNHH EAMGROUP Solution For Automatic and Green System ☎: (028) 6650 3348 📱: 0978 731 554 ✉: hotro@eamgroup.vn MST: 0315018593 Technical Office 1: 562B Bui Dinh Tuy, W.12, Binh Thanh District, HCMC Address: 160/12/8 Bui Dinh Tuy, W.12, Binh Thanh District, HCMC
EAMGROUP với Cộng Đồng
Google +
Yêu cầu
Siemens Mitsubishi AB-Rockwell Omron Panasonic Schneider Delta ABB